Jdi na obsah Jdi na menu
 

Propozice

25. 7. 2020

PROPOZICE

Sbor dobrovolných hasičů Březnice si vás dovoluje pozvat na

III. ročník soutěže.

V běhu na 100m s překážkami pro dorost a dospělé

VIII. ročník soutěže mladých hasičů.

V Běhu na 60m s překážkami

A

IV. ročník doplňkové soutěže

Equvitana cupu

 

Pohár se koná v pondělí  28.9.2020

Soutěž se bude konat v Fair Aréně Březnice

u Černého kříže

od 9:00

 

Časový program: Prezentace dětí  je 28.9.2020. od 9:00 do 9:30 hod. Při registraci soutěžící předloží průkazky SH ČMS. Nástup je naplánován na 9:45. Začátek závodu cca 10:00 hod. Předpokládaný čas ukončení je závislý na počtu přihlášených soutěžících. Po skončení proběhne vyhodnocení a přestavba překážek pro kategorii dorost a dospělý.

Prezentace  kategorie dorostenců a dospělých proběhne od 12:00 do 12:30. Začátek závodu se bude odvíjet od ukončení závodu dětí.

 

Kategorie dne 28.9.2020:  Dorostenci – dorostenky / ml.D., stř. D., Star.D./

                                               Muži – ženy

                                              Chlapci -  přípravka / mladší / starší

                                              Dívky - přípravka / mladší / starší

Věkové rozdělení: Dorost: 2002, 2003, 2004, 2005

                                Muži: do 2001

                                Ženy: do 2001                                 

                                Mladší žáci: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

                                Starší žáci: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

                                Přípravka: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Povrch trati: soutěž se bude běhat na travnatém povrchu.

Startovné:  Děti 40 kč za závodníka, dorost 50kč za závodníka, muži a ženy 70kč za závodníka

Hodnocení: Každý závodník má dva pokusy z nichž se bude počítat ten lepší.

Uzávěrka přihlášek: Uzávěrka přihlášek je dne: 15.9.2020

Kontakt: Svatopluk Koňas; tel. 721 487 579; e-mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz

Hodnocení: Pokus je platný, splní-li soutěžící všechny předepsané úkony. Pokus může být opakován, pokud se v jeho průběhu objevila technická závada na nářadí poskytnutém pořadatelem, která znemožnila provedení pokusu nebo ovlivnila dosažený výsledek.

Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti časů se pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu z dosažených časů a je-li i ten shodný, uskuteční se třetí pokus (ten je však pouze rozběhový, pro určení pořadí na prvních třech místech a nesrovnává se s časy soutěžících od čtvrtého místa dále).

EQUVITANA CUP:

Tato soutěž je vyhrazena pro starší kategorii dětí a do soutěže postupuje 8 nejlepších závodníků ze základního kola, kteří mezi sebou bojují stylem play off o vítězství.

V případě že by v základním kole dané kategorie bylo více jak 20 závodníků budou do soutěže přímo postupovat závodníci na 1 až 4 místě a závodníci na 5 až 12 místě ještě podstoupí jeden rozběh z kterého 4 nejlepší postoupí do této soutěže.

60 M S PŘEKÁŽKAMI:

Materiální zabezpečení pro kategorii  MLADŠÍ ŽÁCI.

1 příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm

1 kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 2 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny)

1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)

2 hadice C 52 mm se spojkami DIN, min. délka 9,5 m (mohou být použity i cvičné), min. plošné šířky 65 mm ± 3 mm

1 proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,2 kg, může být upravena pro případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku

Materiální zabezpečení pro kategorii, STARŠÍ ŽÁCI.

1 bariéra - výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm pro chlapce.

1 příčné břevno s výplní – výška 0,80 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm pro dívky.

1 kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 2 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny)

1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)

2 hadice C 52 mm se spojkami DIN - ROT min. délka 9,5 max 19.5 m (mohou být použity i cvičné), min. plošné šířky 65 mm ± 3 mm

1 proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,2 kg, může být upravena pro případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku

Úpravou rozdělovače se rozumí např. pokud nemá všechny půlspojky na hrdlech, pokud nemá všechny kohouty, pokud kohouty rozdělovače nejsou funkční, pokud je rozdělovač dodatečně zatížen (vylití vnitřku rozdělovače betonem nebo jiným druhem zátěže), pokud v půlspojkách rozdělovače jsou vloženy předměty, které nejsou součástí rozdělovače (pěnovky, houbičky apod.), pokud rozdělovač nemá těsnící gumy atd. Snížení kohoutů rozdělovače není bráno jako úprava, pokud rozdělovač zůstane plně funkční.

Umístění překážek na dráze

Ve vzdálenosti 10 m od startovní čáry je pro chlapce umístěna bariéra, pro dívky příčné břevno. 14 m od startovní čáry jsou postaveny obě hadice C v kotoučích (směr postavení spojek je libovolný, nesmí být však spojeny). 22 m od startu je umístěna kladina, na konci sbíhavého můstku je vyznačena ohraničující čára. 17 m před cílovou čarou je postaven rozdělovač ventily nahoru, jeho natočení je libovolné. Celá dráha je dlouhá 60 m a široká 2,5 m. Soutěžit se může současně na více dráhách.

Provedení běhu na 60 m s překážkami

Soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná bariéru (libovolným způsobem bez cizí pomoci), resp. příčné břevno (skok plavmo přes překážku je zakázán). Spadne-li proudnice při překonávání překážky před překážkou, musí se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat. Za překážkou na vyznačeném místě jsou umístěny dvě hadice C v kotoučích, spojkami libovolně natočenými, nesmí však být spojeny. Závodník uchopí hadice, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby závodník min. 1 x při sběhu z kladiny šlápl na sbíhavý můstek a zároveň seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na konci sbíhavého můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek, musí se vrátit zpět a kladinu znova překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 19 – 60 m od startu – před kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod. Zbývající půlspojky připojí závodník v libovolném pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí probíhá soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice (soutěžící drží při probíhání cílem buď hadici nebo proudnici, nikoli obě současně). Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. Proudnice nesmí být nesena v ústech.

100m s překážkami dorostenci a dorostenky:

Materiální zabezpečení pro kategorii, DOROSTENKY

1 příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm.

1 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 3 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny)

1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)

2 hadice C 52 mm se spojkami DIN - ROT min. délka 19 m +/- 0,5m s min. hmotností 2,5kg (mohou být použity i cvičné), min. plošné šířky 62 mm ± 3 mm

1 proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,50 kg, může být upravena pro případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku

Materiální zabezpečení pro kategorii, DOROSTENCI

1 bariéra– výška 1,70 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm.

1 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 1,20 m od země k povrchu kladiny, 3 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny)

1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)

2 hadice C 52 mm se spojkami DIN - ROT min. délka 19 m +/- 0,5m s min. hmotností 2,5kg (mohou být použity i cvičné), min. plošné šířky 62 mm ± 3 mm

1 proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,50 kg, může být upravena pro případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku

100m s překážkami muži a ženy:

Dle platné směrnice Požárního sportu

Provedení běhu na 100 m s překážkami Dorostenci, dorostenky, muži a ženy

Soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná bariéru (libovolným způsobem bez cizí pomoci), resp. příčné břevno (skok plavmo přes překážku je zakázán). Spadne-li proudnice při překonávání překážky před překážkou, musí se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat. Za překážkou na vyznačeném místě jsou umístěny dvě hadice C v kotoučích, spojkami libovolně natočenými, nesmí však být spojeny. Závodník uchopí hadice, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby závodník min. 1 x při sběhu z kladiny šlápl na sbíhavý můstek a zároveň seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na konci sbíhavého můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek, musí se vrátit zpět a kladinu znova překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 28 –100 m od startu – před kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod. Zbývající půlspojky připojí závodník v libovolném pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí probíhá soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice (soutěžící drží při probíhání cílem buď hadici nebo proudnici, nikoli obě současně). Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. Proudnice nesmí být nesena v ústech.

Pokus je neplatný

  • pomůže-li soutěžícímu jakýmkoliv způsobem při plnění disciplíny jiná osoba (při překonávání bariéry, povzbuzování závodníka mimo hlediště nebo jeho vedení)

Toto pravidlo platí i pro případ, kdy po odstartování rozběhu vedoucí vběhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdělovač nebo hadice. Tato činnost musí být provedena před startem závodníka.

Pravidlo platí také pro případ, kdy vedoucí kolektivu nebo jiná osoba běží vedle dráhy a tím vede soutěžícího.

nejsou-li spojky spojeny na všechny ozuby nebo se v průběhu plnění disciplíny rozpojí

Při kontrole spojení hadic nebo jejich napojení na rozdělovač nebo proudnici se jich nesmí rozhodčí žádným způsobem dotýkat.

  • seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek při sběhu, nevrátí-li se a kladinu znovu nepřekoná

Za  správné překonání se považuje doskočení za ohraničující čáru, tzn. pokud soutěžící při doskoku došlápne na ohraničující čáru, je hodnoceno jako neplatný pokus.

  • je-li proudnice přenášena v ústech nebo spadne-li před překážkou a soutěžící se nevrátí k novému překonání překážky
  • odpojí-li soutěžící proudnici v cíli před pokynem rozhodčího

     Držení proudnice musí být takové, aby bylo možno jednoznačně určit, zda je proudnice při proběhnutí cílem napojena nebo ne. Musí být držena buď za proudnici nebo za hadici, nesmí být držena za spoj půlspojek nebo oběma rukama – jednou za hadici a jednou za proudnici. Může být držena např. proudnice oběma rukama.

  • kříží-li soutěžící jinému dráhu, překáží-li jeho nářadí ve vedlejší dráze

     Křížením dráhy se myslí např. vběhnutí soutěžícího do druhé dráhy, ve které v tu chvíli běží jiný soutěžící (platí pokud tímto způsobem druhého soutěžícího omezil nebo jinak poškodil).

     Překážením nářadí se rozumí např. rozvinutí hadic takovým způsobem, že tyto zasahují do vedlejší dráhy a rozhodným způsobem omezují v plnění disciplíny jiného závodníka (např. o ně zakopne).

  • pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výzbrojí a výstrojí, se kterou odstartoval
  • je-li rozdělovač při napojování hadice na něj nesen
  • pokud při použití el. časomíry neprotne cílový paprsek časomíry a nezastaví tak běžící čas elektronických stopek
  • neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze

Protest:

Protest proti porušení pravidel soutěže může podat vedoucí družstva písemně:

a) rozhodčímu disciplíny

      -do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení  

        pokusu,

      -do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny,

b) hlavnímu rozhodčímu

      - před zahájením disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva v soutěži

      - do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky

Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až  2  odvolání vždy do 10 minut po převzetí rozhodnutí:

a) hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl

b)  odvolací komisi,  prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo prvním  

      odvolání, ve složení: hlavní rozhodčí pro kategorii děti, velitel soutěže,hlavní rozhodčí pro 

      kategorii dospělí.

Protest se bude podávat na formuláři,který bude zajištěn organizátorem soutěže a jeho výše je stanovena na 400kč.

 

………………………………                                                    ………………………………..

     Koňas Svatopluk                                                                               Šejna Josef

Starosta SDH Březnice                                                                 Velitel  SDH Březnice