Jdi na obsah Jdi na menu
 

Propozice

14. 6. 2020

PROPOZICE
PŘIHLÁŠKA

Okresní sdružení hasičů Praha – západ

Okresní odborná rada mládeže

a

Sbor dobrovolných hasičů Solopisky

si dovolují Vás pozvat na

Solopiské šedesátky 2020

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČU V DISCIPLÍNĚ BĚH NA 60M S PŘEKÁŽKAMI

SOUTĚŽ JE ZAŘAZENA DO SERIÁLU BRDSKO-VLTAVSKÉ ŠEDESÁTKY

 

Organizační zabezpečení

Den konání:                                                   18. 07. 2020

Místo konání:                                                 Vonoklasy, fotbalové hřiště

Prezence:                                                       9:00 - 9:30

Nástup:                                                           9:45

Zahájení soutěže:                                          10:00 

Předpokládaný konec soutěže:                     16:00

 

Dopravu zajišťují vysílající SDH / není hrazena OSH Praha-západ. 

 

Štáb soutěže

Velitel soutěže:                                             Josef Myslín

Hlavní rozhodčí:                                            Miroslava Cvrková

Startér:                                                          Barbora Barsová                                                         

Vedoucí technické skupiny:                          Miroslav Cvrk

Rozhodčí a časoměřiči:                                budou stanoveni SDH Solopisky

Zapisovatel a prezence:                               budou stanoveni SDH Solopisky

Zdravotník:                                                    Marcela Šípová

 

Soutěžní disciplíny 

 • Běh na 60m s překážkami v kategorii přípravek (2 pokusy)
 • Běh na 60m s překážkami v kategorii mladších (2 pokusy)
 • Běh na 60m s překážkami v kategorii starší (2 pokusy)

Provedení disciplíny

 • Dle směrnice hry Plamen, věkové kategorie jsou stanoveny organizačním zabezpečením seriálu Brdsko-vltavské šedesátky
 • Soutěžící poběží na dvě soutěžní dráhy
 • Pokus bude měřen elektronickou časomírou - zajišťuje OSH Praha - západ

Hodnocení

 • do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu
 • pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu
 • dle celkového pořadí získá závodník body do seriálu Brdsko-vltavské šedesátky, bodové ohodnocení je stanoveno organizačním zabezpečením seriálu Brdsko-vltavské šedesátky

Podmínky účasti

 • závodník musí být členem SH ČMS, případně jiného spolku působícího na poli požární ochrany (na členy jiných spolků se nevztahuje pojištění SH ČMS)
 • předložení členských průkazů MH s fotografií (stačí i z tiskárny) - bude kontrolováno při prezenci spolu se závodníky
 • přihlášení závodníků (jmenný seznam) na e-mail sdh-solopisky@seznam.cz do 12. 7. 2020, na místě budou družstva odevzdávat podepsanou přihlášku
 • zaplacení startovného ve výši 50 Kč / závodník, startovné je splatné na místě

Výstroj a výzbroj

 • Dle směrnice hry Plamen
 • Soutěžící nastupují k provedení disciplíny s vlastním vybavením (sada na disciplínu běh na 60m s překážkami, rozdělovač, proudnice), závodník musí mít přilbu dle pravidel
 • Vybavení pro provedení disciplíny lze zapůjčit – nutno předem nahlásit požadavek zapůjčení, k dispozici je omezené množství vybavení.

Strava

V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení.

Protesty

 • při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč
 • při uznaném protestu se kauce vrací
 • při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven pokladní doklad                     

 

V Solopiskách dne 14. června 2020

Barbora Barsová

Starostka SDH Solopisky

Josef Myslín

Starosta OSH Praha - západ

Michal Zrno

Vedoucí OORM