Jdi na obsah Jdi na menu
 

Počepické šedesátky

13. 7. 2023

Propozice Počepice 2023

Elektronická přihláška

Sbor dobrovolných hasičů Počepice
pořádá

Počepické šedesátky

4. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNĚ
BĚH NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI
SOUTĚŽ JE ZAŘAZENA DO SERIÁLU BRDSKO-VLTAVSKÉ ŠEDESÁTKY
A ZÁROVEŇ NOMINAČNÍ ZÁVOD OKRESU PŘÍBRAM
pro postup na krajské kolo v běhu na 60 metrů s překážkami
Organizační zabezpečení

Den konání: 29. 7. 2023 - sobota
Místo konání: Počepice - fotbalové hřiště
Prezence: 9:00 - 9:30
Nástup: 9:45
Zahájení soutěže: 10:00
Štáb soutěže
Velitel soutěže: Radka Habartová
Hlavní rozhodčí: Lukáš Pekárek
Zdravotník: Eliška Spilková
Rozhodčí: Budou zajištěni SDH Počepice
Soutěžní disciplína a provedení:

 •  Běh na 60m s překážkami dle platných směrnic hry Plamen, s úpravou dle pravidel Brdsko – vltavských šedesátek (bv-sedesatky.cz)
 •  2 závodní dráhy, povrch travnatý
 •  Měření elektronickou časomírou
 •  Počet pokusů: 2
 •  Čas na přípravu 2 minuty
 •  Kategorie: přípravka chlapci / dívky ročníky 2020 až 2016

 mladší žáci chlapci / dívky ročníky 2016 až 2012
 starší žáci chlapci / dívky ročníky 2012 až 2008

 

 •  viz. organizační zabezpečení Brdsko-vltavských šedesátek
 •  Pořadí startů kategorií a jednotlivých pokusů bude upřesněno při zahajovacím nástupu.
 •  Startovní listina bude vyvěšena po ukončení prezence.

Hodnocení

 • do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu
 • pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu
 • dle celkového pořadí získá závodník body do seriálu Brdsko-vltavské šedesátky, bodové ohodnocení je stanoveno organizačním zabezpečením seriálu Brdsko-vltavské šedesátky

Podmínky účasti

 • závodník musí být členem SH ČMS, případně jiného spolku působícího na poli požární ochrany (na členy jiných spolků se nevztahuje pojištění SH ČMS)
 • předložení členských průkazů MH s fotografií - bude kontrolováno při prezenci spolu se závodníky
 • přihlášení závodníků: elektronicky – odkaz: https://forms.gle/QLKcuC5Fakdf5kcC8 do středy 26. 7. 2023, na místě budou družstva odevzdávat podepsanou přihlášku.
 • zaplacení startovného ve výši 50 Kč / závodník, startovné je splatné na místě

Výstroj a výzbroj

 • Dle směrnice hry Plamen
 • Soutěžící nastupují k provedení disciplíny s vlastním nářadím.
 • Nářadí může být zkontrolováno před i po dokončení pokusu.

Strava
V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení.
Protesty

 • Protest musí být podán v písemné podobě
 • při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč
 • při uznaném protestu se kauce vrací
 • při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven pokladní doklad

Úprava pravidel pro kategorii přípravka:

 • každé dítě v kategorii přípravka může na dráze doprovázet jeden vedoucí či jím určená osoba
 • součástí povinné výbavy není opasek, jeho použití je dobrovolné
 • příčné břevno s výplní – výška 0,70 m – závodník překoná příčné břevno, přičemž vedoucí mu může pomoci a to s ohledem na bezpečnost závodníka – je zakázáno, aby vedoucí dítě přes břevno přenesl (závodník musí mít snahu příčné břevno sám překonat)
 • kladina – výška 0,80 m – při překonání kladiny může vedoucí závodníka držet za ruku a převést ho přes kladinu
 • hadice – závodník nepřenáší hadice přes kladinu / ve vzdálenosti 5 m od konce seběhu kladiny je umístěna značka, na kterou vedoucí připraví pro závodníka hadice (sada na běh na 60 m s překážkami s koncovkami DIN) v době přípravy na provedení disciplíny / závodník překoná příčné břevno s výplní a kladinu a přiběhne k hadicím – buď hadice vezme nebo chytí jen půlspojky a dotáhne je k rozdělovači či přímo na místě zapojí a dotáhne k rozdělovači jen volné konce půlspojek a pak sám zapojí rozdělovač a za proudnici dotáhne hadice do cíle a s proudnicí v ruce proběhne cílem
 • je zakázáno, aby vedoucí jakkoliv fyzicky pomáhal závodníkovi se zapojováním hadic – může pouze slovně radit a je zakázáno, aby vedoucí táhl hadice společně se závodníkem do cíle
 • závodník musí cílem projít sám společně se zapojenou proudnicí je zakázáno, aby cílem prošel první vedoucí – s ohledem na bránu elektronické časomíry by takovýto postup byl hodnocen jako neplatný pokus
 • v případě, že dítě spojí hadice jen na jeden ozub, vedoucí může hadice rozpojit a dítě se může znovu pokusit zapojit hadice správným způsobem

Během soutěže se budeme řídit dle platných nařízení v čase soutěže ohledně nemoci Covid – 19.
Dotazy rád zodpoví: Lukáš Pekárek 603 990 777, L.pekarek@email.cz
V Počepicích dne 18. června 2023

                    Zdeněk Pekárek                                                  Lukáš Pekárek
                Starosta SDH Počepice                                 vedoucí MH SDH Počepice