Jdi na obsah Jdi na menu
 

Podleské šedesátkování 2023

26. 8. 2023

Elektronická přihláška

Propozice

Mapa

2. ročník soutěže mladých hasičů v disciplíně Běh na 60 m s překážkami
Pořadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Podlesí
Termín konání: Sobota 09.09.2023
Místo konání: hřiště v Podlesí okr. Příbram
Soutěž je součástí seriálu soutěží Brdsko-Vltavské šedesátky.

Podmínky účasti
Soutěže se mohou účastnit členové SH ČMS, případně členové dalších českých i zahraničních hasičských organizací, a to na základě prokázání příslušnosti k takové hasičské organizaci – v případě jiných organizací, než SH ČMS, nejsou závodníci pojištěni na základě smlouvy v rámci SH ČMS. Řádně a včas poslaná přihláška, předložení členských průkazů MH s fotografií a přihláškou při prezenci.
Přihláška a startovné
Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky přes formulář na adrese: https://forms.gle/5UW7NZYU1AwgmR627
a to nejpozději do 06. září 2023. Kontaktní osoba – Willy Hohl st., tel. 604 404 086
Startovné je 50Kč za závodníka.
Věkové kategorie
o Přípravka dívky a chlapci – ročník narození: 2016 až 2020 o Mladší dívky a chlapci – ročník narození: 2012 až 2016 o Starší dívky a chlapci – ročník narození: 2008 až 2012
Dráha a časomíra
Dvě dráhy s travnatým povrchem, dráhy se v druhém pokusu budou měnit, časomíra elektronická (SDH Podlesí).
Časový harmonogram
 8:00 – 9:00 příjezd, prezence,
 9:00 – 9:15 porada rozhodčích a vedoucích družstev
 9:15 – 9:30 nástup
 9:45 – 10:00 tréninky přípravka
 10:00 – 16:00 běh na 60m s překážkami podle kategorií přípravka dívky – oba pokusy přípravka chlapci – oba pokusy mladší dívky – oba pokusy mladší chlapci – oba pokusy starší dívky – oba pokusy starší chlapci – oba pokusy
 16:00 ukončení soutěže (předpoklad)
Vždy před začátkem kategorie bude cca 10 min možnost tréninku.
Po doběhnutí každé kategorie bude následovat vyhlášení.
Časový rozvrh je orientační a může být upravován v průběhu soutěže v závislosti na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.
PROVEDENÍ DISCIPLÍNY
Kategorie PŘÍPRAVKA - dle Směrnice celoroční hry Plamen pro kategorii mladší žáci s následujícími úpravami:
• Hadice jsou umístěny 5 m za kladinou (kladina je překonávána bez nesení hadic)
• Dvě hadice C, mohou být libovolně postaveny nebo položeny, se spojkami libovolně natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, koncovky se mohou dotýkat země. Hadice musí být svinuty v kotouči, konce hadic smí být odmotány, max. 1 otáčku hadic.
• Je povolena bezpečnostní dopomoc (držení za ruku) při překonávání příčného břevna a kladiny – vedoucí v žádném případě nesmí závodníka přes překážky přenést
• Je povoleno, aby po celou dobu provádění pokusu běžel vedle závodníka jeden vedoucí – tento smí pouze povzbuzovat a slovně radit, v žádném případě nesmí za závodníka provádět jednotlivé úkony, například zapojit rozdělovač či proudnici. Vedoucí může rozpojit hadice či rozdělovač, pokud dojde k zapojení na jeden ozub – závodník se pak může pokusit o nové zapojení.
Kategorie MLADŠÍ ŽÁCI - dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci
Kategorie STARŠÍ ŽÁCI - dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii starší žáci
Čas na přípravu: 1 minuta
Hodnocení
Do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu. Pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu. Pokus může být opakován, pokud se v jeho průběhu objevila technická závada na nářadí poskytnutém pořadatelem, která znemožnila provedení pokusu nebo ovlivnila dosažený výsledek.
Výstroj a výzbroj
Dle směrnice hry Plamen.
Soutěžící nastupují k provedení disciplíny s vlastním vybavením (sada na disciplínu běh na 60m s překážkami, rozdělovač, proudnice), závodník musí mít přilbu dle pravidel.
Občerstvení
Zajištěno pořadatelem v místě konání soutěže.
Doprava
Na vlastní náklady vysílajících SDH.
Protesty
Protest musí být podán v písemné podobě na formuláři dle Směrnice Plamen. Protest podaný jiným způsobem nebude uznán. Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,-. Při uznaném protestu se kauce vrací, při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven pokladní doklad.