Jdi na obsah Jdi na menu
 

Propozice

8. 7. 2024

Počepické šedesátky 2024

Přihlášky: https://pozarnisporty.cz/races/473

Sbor dobrovolných hasičů Počepice
pořádá
Počepické šedesátky
5. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNĚ BĚH NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI
SOUTĚŽ JE ZAŘAZENA DO SERIÁLU BRDSKO-VLTAVSKÉ ŠEDESÁTKY
A
ZÁROVEŇ NOMINAČNÍ ZÁVOD OKRESU PŘÍBRAM
pro postup na krajské kolo v běhu na 60 metrů s překážkami

Organizační zabezpečení
Den konání: 27. 7. 2024 - sobota
Místo konání: Počepice - fotbalové hřiště
Prezence: 9:00 - 9:30
Nástup: 9:45
Zahájení soutěže: 10:00
Štáb soutěže
Velitel soutěže: Zdeněk Pekárek
Hlavní rozhodčí: Patrik Kotaška
Zdravotník: Eliška Spilková
Rozhodčí: Budou zajištěni SDH Počepice
Soutěžní disciplína a provedení:
o Běh na 60m s překážkami dle platných směrnic hry Plamen, s úpravou dle pravidel Brdsko – vltavských šedesátek (bv-sedesatky.cz)
o 2 závodní dráhy, povrch travnatý
o Měření elektronickou časomírou
o Počet pokusů: 2
o Čas na přípravu 2 minuty
o Kategorie: přípravka chlapci / dívky ročníky 2021 až 2017
• mladší žáci chlapci / dívky ročníky 2017 až 2013
• starší žáci chlapci / dívky ročníky 2013 až 2009
▪ viz. organizační zabezpečení Brdsko-vltavských šedesátek
➢ Pořadí startů kategorií a jednotlivých pokusů bude upřesněno při zahajovacím nástupu.
➢ Startovní listina bude vyvěšena po ukončení prezence.
Hodnocení
o do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu
o pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu
o dle celkového pořadí získá závodník body do seriálu Brdsko-vltavské šedesátky, bodové ohodnocení je stanoveno organizačním zabezpečením seriálu Brdsko-vltavské šedesátky
Podmínky účasti
o závodník musí být členem SH ČMS, případně jiného spolku působícího na poli požární ochrany (na členy jiných spolků se nevztahuje pojištění SH ČMS)
o předložení členských průkazů MH s fotografií - bude kontrolováno při prezenci spolu se závodníky
o přihlášení závodníků elektronicky na: https://pozarnisporty.cz/races/473
příhlášení možno do 24. 7. 2024
o zaplacení startovného ve výši 50 Kč / závodník, startovné je splatné na místě
Výstroj a výzbroj
o Dle směrnice hry Plamen
o Soutěžící nastupují k provedení disciplíny s vlastním nářadím.
o Nářadí,výstroj a výzbroj může být zkontrolováno před i po dokončení pokusu.
Strava
V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení.
Protesty
o Protest musí být podán v písemné podobě
o při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč
o při uznaném protestu se kauce vrací
o při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven pokladní doklad
Úprava pravidel pro kategorii přípravka:
➢ každé dítě v kategorii přípravka může na dráze doprovázet jeden vedoucí či jím určená osoba
➢ součástí povinné výbavy není opasek, jeho použití je dobrovolné
➢ příčné břevno s výplní – výška 0,70 m – závodník překoná příčné břevno, přičemž vedoucí mu může pomoci a to s ohledem na bezpečnost závodníka – je zakázáno, aby vedoucí dítě přes břevno přenesl (závodník musí mít snahu příčné břevno sám překonat)
➢ kladina – výška 0,80 m – při překonání kladiny může vedoucí závodníka držet za ruku a pomoct mu s rovnováhou přes kladinu, nesmí ho aktivně převádět = zrychlovat. Vedoucí bude za nebo na úrovni závodníka, nikdy před ním.
➢ hadice – závodník nepřenáší hadice přes kladinu / ve vzdálenosti 5 m od konce seběhu kladiny je umístěna značka, na kterou vedoucí připraví pro závodníka hadice (sada na běh na 60 m s překážkami s koncovkami DIN) v době přípravy na provedení disciplíny / závodník překoná příčné břevno s výplní a kladinu a přiběhne k hadicím – buď hadice vezme nebo chytí jen půlspojky a dotáhne je k rozdělovači či přímo na místě zapojí a
dotáhne k rozdělovači jen volné konce půlspojek a pak sám zapojí rozdělovač a za proudnici dotáhne hadice do cíle a s proudnicí v ruce proběhne cílem
➢ je zakázáno, aby vedoucí jakkoliv fyzicky pomáhal závodníkovi se zapojováním hadic – může pouze slovně radit a je zakázáno, aby vedoucí táhl hadice společně se závodníkem do cíle
➢ závodník musí cílem projít sám společně se zapojenou proudnicí je zakázáno, aby cílem prošel první vedoucí – s ohledem na bránu elektronické časomíry by takovýto postup byl hodnocen jako neplatný pokus
➢ v případě, že dítě spojí hadice jen na jeden ozub, vedoucí může hadice rozpojit a dítě se může znovu pokusit zapojit hadice správným způsobem
Během soutěže se budeme řídit dle platných nařízení v čase soutěže ohledně nemoci Covid – 19.
Dotazy rád zodpoví: Lukáš Pekárek 603 990 777, L.pekarek@email.cz