Jdi na obsah Jdi na menu
 

SERIÁL 2024 - INFORMACE

24. 4. 2024

BRDSKO – VLTAVSKÉ

ŠEDESÁTKY

logo

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ROČNÍK 2024

VYMEZENÍ SERIÁLU

Brdsko – vltavské šedesátky jsou seriál soutěže pro mladé hasiče v disciplíně běh na 60 metrů s překážkami. Pro rok 2024 je do seriálu zařazeno pět soutěží. V rámci jednotlivých soutěží získávají soutěžící body do celkového hodnocení. Seriál je koncipovaný jako volný, což znamená, že jednotlivé soutěže jsou organizačně zabezpečeny samostatně jednotlivými pořadateli a může se proto lišit pojetí jednotlivých soutěží. Sportovní pravidla jsou sjednocena. Seriálu a jednotlivých soutěžících se mohou účastnit členové SH ČMS, případně členové dalších českých i zahraničních hasičských organizací, a to na základě prokázání příslušnosti k takové hasičské organizaci – v případě jiných organizací než SH ČMS nejsou závodníci pojištěni na základě smlouvy v rámci SH ČMS.

SOUTĚŽE

V roce 2024 jsou do seriálu Brdsko – vltavské šedesátky zařazeny tyto soutěže

Datum

Název soutěže

Pořadatel

15.6.

Svatopolské šedesátky

SDH Svaté Pole (OSH Příbram)

27.7.

Počepické šedesátky

SDH Počepice (OSH Příbram)

11.8.

Březnický běžecký pohár

SDH Březnice (OSH Příbram)

8.9.

Podleské šedesátkování

SDH Podlesí (OSH Příbram)

14.9.

Pohár zakladatelů SDH Zaječov

SDH Zaječov (OSH Beroun)

PRAVIDLA

V rámci seriálu jsou stanovena jednotná pravidla, která jsou pořadatelé jednotlivých soutěži zavázáni dodržovat

KATEGORIE

Seriál je vypsán v následujících kategoriích

PŘÍPRAVKA                       ročníky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

MLADŠÍ ŽÁCI                    ročníky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

STARŠÍ ŽÁCI                      ročníky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Účastníci narození v roce 2017 mohou startovat jak v kategorii přípravka, tak v kategorii mladší žáci. Výběr provede vedoucí při přihlášení na první závod seriálu, kterého se soutěžící zúčastní. V průběhu seriálu není možné zařazení změnit.

Účastníci narození v roce 2013 mohou startovat jak v kategorii mladší žáci, tak v kategorii starší žáci. Výběr provede vedoucí při přihlášení na první závod seriálu, kterého se soutěžící zúčastní. V průběhu seriálu není možné zařazení změnit.

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY

PŘÍPRAVKA                       dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci s následujícími úpravami

 • Hadice jsou umístěny 5 m za kladinou (kladina je překonávána bez nesení hadic)
 • Dvě hadice C, mohou být libovolně postaveny nebo položeny, se spojkami libovolně natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, koncovky se mohou dotýkat země. Hadice musí být svinuty v kotouči, konce hadic smí být odmotány, max. 1 otáčku hadic.
 • Je povolena bezpečnostní dopomoc (držení za ruku) při překonávání příčného břevna a kladiny – vedoucí v žádném případě nesmí závodníka přes překážky přenést. Při překonávání kladiny musí být vedoucí (trenér) který dává podporu závodníkovy vždy maximálně na úrovni závodníka. Nesmí ho přes lávku táhnout.
 • Je povoleno, aby po celou dobu provádění pokusu běžel vedle závodníka jeden vedoucí – tento smí pouze povzbuzovat a slovně radit, v žádném případě nesmí za závodníka provádět jednotlivé úkony, například zapojit rozdělovač či proudnici. Vedoucí může rozpojit hadice či rozdělovač, pokud dojde k zapojení na jeden ozub – závodník se pak může pokusit o nové zapojení.

MLADŠÍ ŽÁCI                    dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci

STARŠÍ  ŽÁCI                     dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii starší žáci

ROZHODČÍ

Rozhodčí delegují pořadatelé jednotlivých závodů, kteří zodpovídají za to, že jednotliví rozhodčí mají předepsanou kvalifikaci, a to

Hlavní rozhodčí               kvalifikace Rozhodčí mládeže II. stupně a vyšší

Rozhodčí disciplíny         kvalifikace Rozhodčí mládeže II. stupně a vyšší

Startér                               kvalifikace Rozhodčí mládeže II. stupně a vyšší

Rozhodčí                           kvalifikace Pomocný rozhodčí a vyšší

Z tohoto pravidla může být učiněna výjimka, a to za situace, že takovou výjimku vyžaduje situace. V takovém případě může funkci ve sboru rozhodčích zastávat i osoba, která není držitelem příslušné kvalifikace – musí však být zajištěno, že tato osoba zná pravidla v rozsahu vyžadovaném pozicí, na kterou je delegován.

MATERIÁLNĚ – TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 

Materiálně – technické vybavení pořadatele

Pořadatelé jednotlivých soutěží zodpovídají za to, že veškeré jimi dodané vybavení použité při soutěži odpovídá pravidlům a že splňuje bezpečnostní požadavky.

 • Povrch dráhy – tráva či tartanový povrch (dle místních podmínek)
 • Vyznačení dráhy – dráhy jsou vyznačeny dle místních podmínek, a to tak, aby vyznačení drah splňovalo bezpečnostní požadavky
 • Počet drah – je plně v kompetenci pořadatele, minimální počet drah jsou dvě dráhy
 • Překážky – musí mít rozměry dle Směrnice celoroční hry Plamen
 • Časomíra – soutěže jsou měřeny elektronickou časomírou, tato nemusí být certifikovaná, v rámci seriálu není definována jednotná časomíra
 • Software na soutěžích bude využito elektronické přihlašování pomoc na portálu pozarnisporty.cz a pro vyhodnocení a zápis výsledků bude využito jednotného programu pro BV-šedesátky.
 • Občerstvení na soutěžích bude možno zakoupit občerstvení, nabídka, způsob poskytování a ceny jsou plně v kompetenci jednotlivých pořadatelů

 

Materiálně – technické vybavení soutěžících

Soutěžící, respektive jejich vedoucí, zodpovídají za to, že veškeré jimi dodané vybavení použité při soutěži odpovídá pravidlům a že splňuje bezpečnostní požadavky. V rámci soutěží může dojít k namátkové kontrole vybavení soutěžícího. V případě, že na soutěži bude probíhat namátková kontrola, bude před soutěží umožněna nezávazná kontrola vybavení tak, aby soutěžící, respektive jeho vedoucí, mohl v případě nevyhovujícího vybavení zajistit nápravu či náhradní vybavení.

Doporučujeme, aby jednotlivé vysílající organizace zajistily dostatečné množství vybavení odpovídající počtu vyslaných závodníků, aby byl zajištěn plynulý průběh soutěže. V případě, že vysílající organizace předem ví, že není schopna zajistit dostatek vybavení (respektive žádné vybavení), doporučuje se kontaktovat pořadatele, aby bylo možno pokusit se o vyřešení tohoto problému. Cílem seriálu i jednotlivých soutěží je, aby se závodníci mohli zúčastnit bez ohledu na materiálně – technické vybavení jejich sboru.

HODNOCENÍ

 

HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Každá soutěž je vyhodnocena samostatně, a to dle pojetí a možností jednotlivých pořadatelů. Počet oceněných a udělené ceny jsou zcela v kompetenci jednotlivých pořadatelů.

Za umístění v jednotlivých soutěžích získávají soutěžící body do celkového hodnocení, a to následujícím způsobem:

Umístění

Body

Umístění

Body

1.

30 bodů

14.

12 bodů

2.

27 bodů

15.

11 bodů

3.

25 bodů

16.

10 bodů

4.

23 bodů

17.

9 bodů

5.

21 bodů

18.

8 bodů

6.

20 bodů

19.

7 bodů

7.

19 bodů

20.

6 bodů

8.

18 bodů

21.

5 bodů

9.

17 bodů

22.

4 body

10.

16 bodů

23.

3 body

11.

15 bodů

24.

2 body

12.

14 bodů

25.

1 bod

13.

13 bodů

 

 

 

Soutěžící na dalších místech v pořadí nezískávají do celkového hodnocení žádné body, stejně jako závodník, který se dané soutěže nezúčastní.

HODNOCENÍ SERIÁLU

Celkové hodnocení soutěže bude určeno následujícím způsobem.

 1. Bude stanoven celkový bodový zisk závodníka, a to jako součet čtyř nejlepších bodových zisků tohoto závodníka v jednotlivých soutěžích.
 2. Závodník s nejvyšším celkovým bodovým ziskem se umístí na prvním místě v rámci seriálu. Analogicky budou obsazeny i další pozice celkového hodnocení.
 3. Pokud dva a více závodníků získají stejný celkový bodový zisk, pak o vzájemném pořadí těchto závodníků rozhodne součet časů ze čtyř počítaných závodů. Pokud se účastník zúčastnil méně než čtyř závodů, bude mu za každý chybějící závod počítán čas 120 s – budou zvýhodněni účastníci, kteří absolvovali čtyři a více závodů.

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ SERIÁLU

Závěrečné vyhodnocení seriálu proběhne v rámci samostatné akce, a to v nejbližším možném termínu po ukončení poslední soutěže. Přesné místo a forma závěrečného vyhlášení bude určeno na základě dohody s pořadatelem a na základě aktuálních místních možností. Věcné ceny dostane prvních 15 závodníků v každé kategorii dle získaných bodů.

RADA SOUTĚŽE

Rada soutěže je složena ze zástupců jednotlivých pořádajících sborů a dalších organizací, které se podílí na pořádání seriálu soutěží. Rada soutěže zodpovídá za seriál, stanovuje jeho organizační zabezpečení, zodpovídá za to, že sportovní stránka jednotlivých soutěží splňuje ustanovení tohoto organizačního zabezpečení, Směrnice celoroční hry plamen a dalších předpisů.

Jméno

Organizace

E-mail

Telefon

Svatopluk Koňas

SDH Březnice

svatoplukkonas@seznam.cz

602811953

Tomáš Cajthaml

SDH Zaječov

cajhy@seznam.cz

720350644

Willy Hohl

SDH Podlesí

Willy.hohl@gmail.com

604404086

Lukáš Pekárek

SDH Počepice

l.pekarek@email.cz

603990777

Josef Volf

SDH Svaté Pole

Josef.volf@volny.cz

604518078

Josef Myslín

OSH Praha - západ

myslin@volny.cz

732361803

Kontakt na celou radu seriálu:                brdskovltavske60@gmail.com

 

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

OSH Příbram

OSH Beroun

OSH Praha-západ

 

 

SDH Březnice

SDH Podlesí

SDH Počepice

SDH Zaječov

SDH Svaté Pole

 

 

Poháry sport/hobby

Rádio Blaník

2H-moto