Jdi na obsah Jdi na menu
 

PROPOZICE

3. 7. 2021

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Solopisky

za podpory OSH Praha – západ

 

si Vás dovolují pozvat na III. ročník soutěže

 

SOLOPISKÉ ŠEDESÁTKY

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNĚ BĚH NA 60M S PŘEKÁŽKAMI

 

Den konání:                              24. 07. 2021 (sobota)

Místo konání:                            Vonoklasy, fotbalové hřiště

Prezence:                                  9:00 - 9:30

Nástup:                                     9:45

Zahájení soutěže:                     10:00 

Předpokládaný konec:               16:00

 

Štáb soutěže

Velitel soutěže:                           Josef Myslín

Hlavní rozhodčí:                          Miroslava Cvrková

Startér:                                      Barbora Barsová                                 

Vedoucí technické skupiny:          Miroslav Cvrk

Rozhodčí a časoměřiči:                budou stanoveni SDH Solopisky

Zapisovatel a prezence:              budou stanoveni SDH Solopisky

Zdravotník:                                Pavel Topol SDH Lety

Soutěžní disciplíny

 1. Běh na 60m s překážkami v kategorii PŘÍPRAVKA (2 pokusy)
 2. Běh na 60m s překážkami v kategorii MLADŠÍ (2 pokusy)
 3. Běh na 60m s překážkami v kategorii STARŠÍ (2 pokusy)

 

Kategorie

 • PŘÍPRAVKA                      ročníky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • MLADŠÍ ŽÁCI                  ročníky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • STARŠÍ ŽÁCI                   ročníky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Účastníci narození v roce 2014 mohou startovat jak v kategorii přípravka, tak v kategorii mladší žáci. Výběr provede vedoucí při přihlášení na první závod seriálu, kterého se soutěžící zúčastní. V průběhu seriálu není možné zařazení změnit.

Účastníci narození v roce 2010 mohou startovat jak v kategorii mladší žáci, tak v kategorii starší žáci. Výběr provede vedoucí při přihlášení na první závod seriálu, kterého se soutěžící zúčastní. V průběhu seriálu není možné zařazení změnit.

 

Provedení disciplíny

 • Dle směrnice hry Plamen, věkové kategorie jsou stanoveny organizačním zabezpečením seriálu Brdsko-vltavské šedesátky
 • Soutěžící poběží na dvě soutěžní dráhy
 • Pokus bude měřen elektronickou časomírou - zajišťuje OSH Praha–západ

 

 • PŘÍPRAVKA        
  • Dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci s následujícími úpravami
  • Hadice jsou umístěny 5 m za kladinou (kladina je překonávána bez nesení hadic)
  • Dvě hadice C mohou být libovolně postaveny nebo položeny, se spojkami libovolně natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, koncovky se mohou dotýkat země. Hadice musí být svinuty v kotouči, konce hadic smí být odmotány, max. 1 otáčku hadic.
  • Je povolena bezpečnostní dopomoc (držení za ruku) při překonávání příčného břevna a kladiny – vedoucí v žádném případě nesmí závodníka přes překážky přenést
  • Je povoleno, aby po celou dobu provádění pokusu běžel vedle závodníka jeden vedoucí – tento smí pouze povzbuzovat a slovně radit, v žádném případě nesmí za závodníka provádět jednotlivé úkony, například zapojit rozdělovač či proudnici. Vedoucí může rozpojit hadice či rozdělovač, pokud dojde k zapojení na jeden ozub – závodník se pak může pokusit o nové zapojení

 

 • MLADŠÍ ŽÁCI      
  • dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci

 

 • STARŠÍ ŽÁCI
  • dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii starší žáci

 

Materiálně – technické vybavení soutěžících

 • Soutěžící, respektive jejich vedoucí, zodpovídají za to, že veškeré jimi dodané vybavení použité při soutěži odpovídá pravidlům a že splňuje bezpečnostní požadavky. V rámci soutěží může dojít k namátkové kontrole vybavení soutěžícího. V případě, že na soutěži bude probíhat namátková kontrola, bude před soutěží umožněna nezávazná kontrola vybavení tak, aby soutěžící, respektive jeho vedoucí, mohl v případě nevyhovujícího vybavení zajistit nápravu či náhradní vybavení
 • Doporučujeme, aby jednotlivé vysílající organizace zajistily dostatečné množství vybavení odpovídající počtu vyslaných závodníků, aby byl zajištěn plynulý průběh soutěže. V případě, že vysílající organizace předem ví, že není schopna zajistit dostatek vybavení (respektive žádné vybavení), doporučuje se kontaktovat pořadatele, aby bylo možno pokusit se o vyřešení tohoto problému. Cílem seriálu i jednotlivých soutěží je, aby se závodníci mohli zúčastnit bez ohledu na materiálně – technické vybavení jejich sboru

Hodnocení

 • Do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu
 • Pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu
 • Dle celkového pořadí získá závodník body do seriálu Brdsko-vltavské šedesátky, bodové ohodnocení je stanoveno organizačním zabezpečením seriálu Brdsko-vltavské šedesátky

Podmínky účasti

 • Závodník musí být členem SH ČMS, případně jiného spolku působícího na poli požární ochrany (na členy jiných spolků se nevztahuje pojištění SH ČMS)
 • Předložení členských průkazů MH s fotografií (stačí i z tiskárny) - bude kontrolováno při prezenci spolu se závodníky
 • Přihlášení závodníků (jmenný seznam) zasílejte
 • Zaplacení startovného ve výši 50 Kč / závodník
 • Startovné je splatné na místě

Výstroj a výzbroj

 • Dle směrnice hry Plamen
 • Soutěžící nastupují k provedení disciplíny s vlastním vybavením (sada na disciplínu běh na 60m s překážkami, rozdělovač, proudnice)
 • Soutěžící musí mít přilbu dle pravidel

Strava

 • V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení
 • Pro závodníky bude zdarma 1x párek v rohlíku

Protesty

 • Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200 Kč
 • Při uznaném protestu se kauce vrací
 • Při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven pokladní doklad                     

Doprava

 • Dopravu zajišťují vysílající SDH / není hrazena OSH Praha-západ 

Partneři/sponzoři

 • Hasičská vzájemná pojišťovna s.r.o.
 • Obec Vonoklasy
 • BLÁZNIVEJ JANEK

 

V Solopiskách dne 2. července 2021

 

Barbora Barsová                                                               Josef Myslín

Starostka SDH Solopisky                                                   Starosta OSH PZ